Emerytura

świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej albo utraciły ją w znacznym stopniu oraz nie dysponują innymi źródłami dochodu gwarantującymi możliwość utrzymania się. Podstawową cechą świadczenia emerytalnego jest brak jego ekwiwalentności w stosunku do wartości składek z tytułu ubezpieczenia społecznego płaconych przez czas aktywności zawodowej.

Kwota bazowa emerytury » Kwota bazowa » Systemy emerytalne i ich rodzaje » Rodzaje systemów emerytalnych

Rodzaje systemów emerytalnych

Obecnie w Polsce obowiązanuje system emerytalny mieszany. Oprócz takiego rozwiązania na świecie występują jeszcze systemy repartycyjny i kapitałowy.


Czym się wyróżniają systemy emerytalne?

System repartycyjny:

soby pracujące opłacają składki, które następnie są przeznaczane na finansowanie bieżących emerytur. Jego zasadniczą wadą jest duża wrażliwość na proces starzenia się społeczeństwa i bezrobocie: oba zjawiska prowadzą do większych obciążeń osób pracujących (które muszą wówczas płacić wyższą składkę). Dodatkową wadą systemu repartycyjnego jest fakt sporego uzależnienia od nacisków politycznych. Do zalet systemu repartycyjnego można zaliczyć małą wrażliwość na kryzysy rynków finansowych i zjawisko inflacji.

System kapitałowy:

każdy pracownik wpłaca składki na własne konto w funduszu emerytalnym, który później będzie wypłacał świadczenia (emeryturę). Największe zagrożenia dla rozwiązania kapitałowego to wysoka inflacja i kryzysy, obserwowane na rynkach finansowych. System ten jest za to odporny na takie zjawiska, jak starzenie się społeczeństwa czy bezrobocie.

System mieszany:

jak już wcześniej wspominaliśmy, system emerytalny mieszany jest zastosowany w Polsce. Jego zaletą jest dywersyfikacja ryzyka, związanego z danym sposobem finansowania emerytur. W początkowej fazie działania 62.5 proc. obowiązkowego systemu emerytalnego będzie finansowane przez system repartycyjny, a pozostałe 37.5 proc. przez system kapitałowy. Później system będzie finansowany w równych częściach przez I filar (repartycyjny) i II filar (kapitałowy).


Nowy kalkulator emerytalny

Kalkulator emerytalny
Copyright © 2015 Kwota bazowa emerytury