Emerytura

świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej albo utraciły ją w znacznym stopniu oraz nie dysponują innymi źródłami dochodu gwarantującymi możliwość utrzymania się. Podstawową cechą świadczenia emerytalnego jest brak jego ekwiwalentności w stosunku do wartości składek z tytułu ubezpieczenia społecznego płaconych przez czas aktywności zawodowej.

Kwota bazowa emerytury » Kwota bazowa » Kwota bazowa jaka?

Kwota bazowa jaka?

Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227, dalej ustawa emerytalna), kwota bazowa wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne w poprzednim roku kalendarzowym.

Nowa kwota obowiązująca od 1 marca 2010r. wynosi 2716 złotych 71 groszy jest o blisko 140 złotych wyższa od poprzedniej,  chodzi o sumę 2578 złotych 26 groszy. Na wyższej kwocie bazowej zyskają osoby, które mimo że mogły przejść na emeryturę w początkach roku, poczekały z tym do marca. Kwota bazowa jest podstawą wyliczenia emerytury, dlatego osoby, które na świadczenie przeszły w styczniu lub lutym, będą stratne.
Nowy kalkulator emerytalny

Kalkulator emerytalny
Copyright © 2015 Kwota bazowa emerytury