Emerytura

świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej albo utraciły ją w znacznym stopniu oraz nie dysponują innymi źródłami dochodu gwarantującymi możliwość utrzymania się. Podstawową cechą świadczenia emerytalnego jest brak jego ekwiwalentności w stosunku do wartości składek z tytułu ubezpieczenia społecznego płaconych przez czas aktywności zawodowej.

Kwota bazowa emerytury

Co to jest kwota bazowa emerytury?

Kwota bazowa to średnia płaca za ubiegły rok pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne. Wysokość kwoty bazowej miała zostałać ogłoszona przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do siódmego dnia roboczego w lutym.

Podwyżka kwoty bazowej jest w tym roku stosunkowo niewielka, bo niewiele też wzrosły w ubiegłym roku płace. Obowiązująca do końca lutego 2010 r. kwota bazowa wynosiła 2.578,26 zł, obecnie jest ona równa 2716,71 zł.

Oznacza to, że podwyżka kwoty bazowej zwiększyła emeryturę mniej więcej o tyle samo, co waloryzacja, która nastąpiła 1 marca 2010 r.

Nowy kalkulator emerytalny

Kalkulator emerytalny


Copyright © 2015 Kwota bazowa emerytury